어사이드 닫기

yeosim

0

COMMUNITY

TODAY VIEW 0

  prev
  /
  next

  Trung tâm dịch vụ khách hàng

  • 1522-0000
  • Ngày trong tuần: 9:00 - 18:00
  • Nghỉ trưa: 12:00 - 13:00

  • Nghỉ ngày cuối tuần
  Mạng xã hội

  MENU

  Câu hỏi thường gặp

  • 1. Yeosim sẽ ẩn những phản hồi có nội dung:

   2. Không liên quan đến đánh giá sản phẩm của người mua.

   3. Thô lỗ, khiếm nhã hoặc các lý do khác không phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng.

  • Nếu đánh giá sản phẩm sau khi mua được cho là không phù hợp/không liên quan, đánh giá sẽ bị xóa và người đánh giá sẽ được thông báo rằng điểm (nhận được từ đánh giá tương ứng) đã bị thu hồi.

  • 1. Đính kèm hình ảnh hoặc video về sản phẩm thực tế nhận được.

   2. Viết đánh giá dựa trên cảm nhận thực tế của bạn về sản phẩm và dịch vụ của Người bán.

   3. Đưa ra đánh giá chi tiết về sản phẩm (chất lượng, số lượng, cách đóng gói) và dịch vụ từ Người bán (vận chuyển, thái độ, chăm sóc khách hàng).

   4. Sử dụng ngôn từ phù hợp.

  • Người mua sẽ có 30 ngày để sửa đánh giá tính từ lúc Người mua đánh giá sản phẩm.

  • Bạn không thể tự xóa đánh giá/ bình luận trên sản phẩm đã được đăng thành công trên Yeosim.

  • 1. Khi nào tôi được nhận Tích điểm khi đánh giá? 

   - Thời gian để đánh giá sản phẩm là 15 ngày tính từ ngày đơn hàng chuyển sang trạng thái ""Hoàn thành"". 

   - Bạn cần đánh giá sản phẩm nhận được trước thời hạn quy định để nhận được Tích điểm.

   - Người mua sẽ có 30 ngày để sửa đánh giá tính từ lúc Người mua đánh giá sản phẩm.


   2. Bạn sẽ nhận được Tích điểm cho mỗi đánh giá sản phẩm hợp lệ khi thỏa các điều kiện sau :

   - 100 điểm khi : Viết nhận xét về sản phẩm với ít nhất 1 hình ảnh hoặc 1 video

   - 200 điểm khi: Nhận xét với cả hình ảnh và video


   Ví dụ:

   Đơn hàng có 3 sản phẩm:  

   - Người mua đánh giá 3 sản phẩm trong cùng 1 lần đánh giá với 50 ký tự + 1 hình ảnh + 1 video, số điểm Người mua có thể nhận được là 3 x 200=600.

   - Người mua đánh giá 1 sản phẩm trong cùng 1 lần đánh giá với 50 ký tự + 1 hình ảnh + 1 video, số điểm Người mua có thể nhận được là 1 x 200=200.

  Xác nhận mật khẩu

  Vui lòng nhập mật khẩu bạn đã dùng khi đăng ký bài viết mới.
  댓글/답글 등록시에 입력했던 비밀번호를 입력해 주세요.